Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 24 december 2014

N-VA Sint-Pieters-Leeuw laat Music for Life niet in de kou staan.Ons afdelingsbestuur heeft daarom beslist om een bijdrage van €, 250,- te schenken aan MS-Liga Vlaanderen, die zich al meer dan 30 jaar inzet voor mensen met MS en hun familie.De ziekte MS (Multiple Sclerose) is ongeneeslijk en tast …

Op 22 december 2014

Voorzitter, Burgemeester en Schepenen, gemeenteraadsleden, OCMW-bestuursleden, vertegenwoordigers in arrondissementsbestuur en provincie en het Bestuur van N-VA Sint-Pieters-Leeuw wensen u en uw familie een Zalige Kersttijd en een Gelukkig Nieuwjaar.   …

Op 15 december 2014

De gemeenteraadscommissie “gebouwen” van 9 december 2014 boog zich over het masterplan gebouwen dat door het college van burgemeester en schepenen werd voorgesteld .Daarin wordt een globale toekomstvisie voor het volledige Leeuws gebouwenpatrimonium uitgetekend.Dat is nooit eerder gebeurd …

Op 7 december 2014

“Wat heeft de evaluatie van de boomstructuur en het overleg met voor- en tegenstanders als eindresultaat opgeleverd?” Onze N-VA Schepen bevoegd voor Mobiliteit, Jan Desmeth, gaf tekst en uitleg tijdens een reportage op Radio2 …

Op 12 oktober 2014

Jan Desmeth : “Fase 1 is de flessenhals aan Ikea. Dat moet gebeuren in 2016. Fase 2 is de heraanleg van de Bergensesteenweg en is dus voorzien voor 2019. Tegen dan hopen we ook dat fase 3, het project van de nieuwe brug over het kanaal, kan uitgevoerd worden, want dat ligt nu volop op de tekentafel …

Op 9 juli 2014

“N-VA Sint-Pieters-Leeuw is blij dat het cultuurbeleid in onze gemeente echt wel een nieuwe dynamiek heeft gekregen.De nieuwe brochure met het programma 2014 – 2015 is opnieuw een stap vooruit.N-VA Sint-Pieters-Leeuw is voorstander om met cultuur nog meer naar de mensen en de wijken te stappen …