Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 9 januari 2018, over deze onderwerpen: Nederlands in de Rand

Sint-Pieters-Leeuw is een Nederlandstalige gemeente. En om dat ook in de praktijk om te zetten, nemen we taalklachten echt ter harte. Wanneer we een taalklacht ontvangen, gaan we in drie stappen te werk. In een eerste stap schrijven we een brief en vragen de betrokkene om het Nederlandstalig …

Op 9 januari 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd - Sport - Bibliotheek

Nieuwe troef voor onze gemeente: Landhuis de VironMet de verkoop van de terreinen aan de Bergpoort (Bergensesteenweg) eind 2015 ontvingen we een bedrag van circa 3 miljoen euro. Middelen die we beloofden opnieuw te investeren in het gemeentelijk patrimonium. Met de aankoop van het Landhuis de Viron …

Op 8 januari 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid en milieu

Er komen twee extra ANPR-camera’s op het grondgebied van onze gemeente. Eén extra ANPR-camera zal begin 2018 geplaatst worden aan het einde van de Vorstsesteenweg in Ruisbroek. Het laatste kleine gaatje in het cameraschild dat onze invalswegen bewaakt. Een tweede ANPR-camera komt op de Postweg ter …

Op 8 januari 2018, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

Een groene buffer en een verhoging van de capaciteit van het bekken in de wijk Hoge Paal. Dat is de volgende stap in de strijd tegen wateroverlast in onze gemeente. Door de hermean- derende Zuunbeek voorzien we namelijk in extra bufferings- capaciteit en komt er een aansluitend park dat een groene …

Op 8 januari 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid en milieu

In 2013 was Sint-Pieters-Leeuw de grootste vervuiler van Vlaanderen met 227 kg restafval per inwoner. Vandaag produ- ceert de Leeuwenaar gemiddeld nog slechts 113,5 kg restafval. En we gaan nog verder in het terugdringen van de afvalberg. Zo kan je nu in het recyclagepark gratis terecht met je …

Op 26 december 2017, over deze onderwerpen: Nederlands in de Rand

N-VA Sint-Pieters-Leeuw ijvert voor Nederlandstalige laadpalen in heel Vlaanderen. De firma Allego, een onderaannemer van Eandis, is al enige tijd bezig met het voorzien van elektrische laadpalen in heel Vlaanderen. Een zeer goede zaak om ook in Sint-Pieters-Leeuw en Vlaanderen het rijden met een …