Guy Lories

Webbeheerder

Gehuwd en hebben drie kinderen : Asha (kinderverzorgster), Hyun(filmregisseur) en Elien(leerkracht).
Na een mooie maar drukke onderwijsloopbaan waarvan meer dan tien jaar als pedagogisch begeleider bij het VSKO en webbeheerder voor het Aartsbisdom Mechelen-Brussel nu met pensioen.
Actief in de wijk De Witte Roos en webbeheerder van de blog - die nieuws brengt omtrent de verschillende problemen als windmolens,wateroverlast, woonwagens, geluidshinder...-http://a9isa9enoughisenough.skynetblogs.be/   

Binnen N-VA is hij webbeheerder en volgt facebook op.
Heeft samen met collega  Eddy het hele luik verzekeringen binnen de afdeling in orde gebracht.
Blijft betrokken bij taal en onderwijs en is lid van de Onderwijsraad voor de gemeentelijke scholen.

Tevens zit hij in zijn 4de jaar Italiaans bij de GLTT.
Als hobbies zijn tuinieren, wijn proeven, lekker eten en reizen een goed bourgondische eigenschap.