Aantal anderstalige leerlingen in scholen Sint-Pieters-Leeuw piekt

Op 20 januari 2012

Aantal anderstalige leerlingen in scholen Sint Pieters Leeuw piekt.

Uit een antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet op schriftelijke vragen van Vlaams volksvertegenwoordigers Willy Segers (N-VA) en Mark Demesmaeker (N-VA) blijkt dat in de 19 randgemeenten het percentage anderstalige leerlingen nu overal op meer dan 20% komt.

In de scholen van Sint Pieters Leeuw heeft 42.77% van de leerlingen als thuistaal een andere taal dan het Nederlands. In concreto betekent dit dat van de 2.504 leerlingen ingeschreven in de 11 Leeuwse scholen 1.071 het Nederlands niet de thuistaal is. De onderwijstaal in Sint Pieters Leeuw is echter het Nederlands. In vergelijking met de omliggende gemeenten heeft Sint Pieters Leeuw 20.2% meer anderstalige leerlingen in de klassen. In het hele Pajottenland is Sint Pieters Leeuw daarmee de gemeente met het grootst aantal anderstaligen in het onderwijs. Deze cijfers komen zelfs sterk in de buurt van die van Sint-Genesius-Rode. Uit cijfers blijkt dat de situatie niet te wijten is aan inwijking van Brusselse jongeren die school lopen in Leeuwse scholen. Het betreft in hoofdzaak jongeren woonachtig te Sint Pieters Leeuw die het Nederlands niet als thuistaal hebben. 

Deze situatie is alarmerend. In eerste instantie hypothekeert het de toekomst van de kwaliteit van ons onderwijs. Inzake de sociale en de latere professionele integratie van anderstaligen speelt de school een belangrijke rol. Sociale ongelijkheid wegwerken moet beginnen in de basisschool eneen goede, actieve kennis van het Nederlands is één van de belangrijkste aspecten om sociale ongelijkheid aan te pakken. Cijfers tonen immers aan dat in Sint Pieters Leeuw 70.7% van de werkzoekenden het Nederlands niet machtig is. De situatie mag niet worden onderschat. Het is met andere woorden vijf voor twaalf.

Wij pleiten daarom voor een gedegen ondersteuning van het actief taalbeleid in de scholen. Momenteel zijn er gespreken rond een nieuwe omkaderingregeling voor het basisonderwijs. Deze regeling bevindt zich momenteel nog in de fase van onderhandeling met vakbonden en onderwijskoepels. Door deze regeling zou het aantal leerlingen per leraar in het kleuter- en basisonderwijs dalen. Het omkaderingssysteem voorziet dat van de beschikbare middelen, voor omkadering, 8,85% verdeeld zal worden volgens de sociale kenmerken van de leerlingen waarbij de thuistaal van de leerling een onafhankelijke indicator wordt. Dat is uiteraard een goede zaak dewelke wij toejuichen. De vraag naar de haalbaarheid van dit alles in de klas zelf doorverdere professionalisering en ondersteuning van leerkrachten met betrekking tot deze problematiek blijft echter open.

Op initiatief van de Vlaamse N-VA-fractie is er in de nieuwe aanmeldingsprocedure een afstandscriterium opgenomen opdat scholen accurater kunnen reageren. Ook het gemeentebestuur, die zelf onderwijs organiseert, zal haar verantwoordelijkheid moeten opnemen terzake. Er moet bovenal worden voor gezorgd dat onze scholenniet onder nog meer druk komen te staan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is