Nieuws

Op 25 januari 2024, over deze onderwerpen: Goed bestuur

Op een talrijk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie en in aanwezigheid van streekgenoot en Vlaams viceminister-president Ben Weyts, stelde de lokale N-VA afdeling van Sint-Pieters-Leeuw haar volledige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober voor. Een ploeg die staat voor degelijk …

Op 13 december 2023, over deze onderwerpen: andere

We kunnen stilaan beginnen aftellen naar het strafste feest van het nieuwe jaar: het groot N-VA-Nieuwjaarsfeest. Als lid van de N-VA Sint-Pieters-Leeuw mag ook jij hier niet ontbreken en ben je van harte welkom. We zetten 2024 gezellig en feestelijk in op zaterdagavond 13 januari vanaf 19.30 uur in …

Op 24 november 2023, over deze onderwerpen: Onderwijs en kinderopvang

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert € 445.104 in Gemeentelijke Basisschool - Den Top in Sint-Pieters-Leeuw. “Een investering in scholenbouw is een investering in onze kinderen en dus in onze toekomst”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Goed uitgeruste klassen …

Blikvangers

 • Wandel uit uw kot tijdens de 1ste Leeuwse Paaswandeling

  Restaurants, café’s, theaters, bioscopen, sportterreinen, … al die leuke plekken zijn gesloten. Echt balen, maar nu kan het even niet anders. MAAR dat wil niet zeggen dat we stil moeten blijven zitten! En daarom is er nu de 1ste Leeuwse Paaswandeling. Verschillende wandelingen langsheen mooie Leeuwse plekjes om even corona te vergeten en de natuur in onze gemeente op te zoeken. En ook voor de minder mobiele mensen onder ons voorzien we een wieltjeswandeling. Wandelen kan gedurende de hele Paasvakantie van 3 tot en met 18 april 2021. Maak je tijdens de wandeling nog “verrassende” foto, dan maak je nog kans op 1 van de dagprijzen of wie weet zelfs de hoofdprijs op het einde van de paasvakantie. Schrijf je dus snel, gratis, in via sint-pieters-leeuw.n-va.be of vraag je routes aan via info@n-va.be en Wandel uit uw Kot!
 • Burgemeester Luc Deconinck geeft op 1 januari 2021 de Leeuwse sjerp door

  Op 1 januari 2021 draagt burgemeester Luc Deconinck de burgemeestersjerp van Sint-Pieters-Leeuw over aan schepen Jan Desmeth. “Als grote voorstander van de kracht van verandering, moet je ook zelf op tijd durven veranderen en je niet aan je stoel vasthouden”, zegt Deconinck. “De voorbije vakantie heb ik de balans gemaakt. Ik heb op die acht jaar het beste van mezelf gegeven en de beloofde verandering kunnen teweeg brengen. Er staan ook nog tal van projecten in de steigers. En, last but not least, ik kan dit met een gerust gemoed beslissen omdat ik weet dat Leeuw in uitstekende handen zal zijn bij mijn opvolger Jan Desmeth. De continuïteit van het beleid is gewaarborgd.” Luc Deconinck werd in 2011 de nieuwe voorzitter van de lokale N-VA-afdeling in Sint-Pieters-Leeuw. In 2012 haalde hij als lijsttrekker van een totaal vernieuwde en sterke N-VA lijst een grote verkiezingsoverwinning. Vanuit het niets werd N-VA de grootste partij. Luc Deconinck werd burgemeester. Hij ontpopte zich tot een bedrijvige burgervader, die ‘de kracht van verandering’ door Leeuw liet waaien. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe dynamiek in Ruisbroek, de politiefusie, de uittreding uit Vivaqua, de vernieuwde aandacht voor het Vlaams beleid, het uitbouwen van het integratiebeleid, de regularisatie en aankoop van de Vlezenbeekse voetbalvelden met bouw van nieuwe kleedkamers en kantine, de renovatie en openstelling van de pastorie en recentelijk de renovatie van het oude gemeentehuis van Vlezenbeek; de vernieuwde schoolinfrastructuur in Oudenaken (Puur Natuur) en Leeuw (Den Top) , de aanpak van de fileproblematiek op de Bergensesteenweg : de extra-rijstrook ter hoogte van Ikea en vooral ook de nieuwe Drie Fonteinenbrug over het kanaal om de Bergensesteenweg te ontlasten, die volop in aanbouw is. Daarnaast : een waslijst aan openbare werken (zoals de Fabriekstraat en Stationsstraat in Ruisbroek, de Pepingensesteenweg-Galgstraat, Hoogstraat, Kreperlaan enz.) Als kers op de taart is er de uitbreiding van het Colomapark met de aankoop en renovatie van het landhuis De Viron, waar tegen eind 2021 de Leeuwse bibliotheek en de vrijdetijdsdiensten hun intrek zullen nemen. En dat allemaal zonder belastingverhogingen. Integendeel: onder Deconinck daalden de schulden van de gemeente aanzienlijk van meer dan 30 miljoen naar nu nog 17 miljoen euro. Nu zet Luc Deconinck op 66-jarige leeftijd een stap opzij. “In de voorbije vakantieperiode heb ik voor mezelf de knoop doorgehakt. Ik kan terugblikken op goedgevulde jaren als burgemeester, waarin ik er samen met mijn bestuursploeg in geslaagd ben om heel wat in beweging te zetten. Ik wil de Leeuwenaar bedanken voor het vertrouwen dat hij mij heeft geschonken”, zegt Deconinck. “Ook alle medewerkers van het lokaal bestuur, mijn N-VA collega’s, de coalitiepartner CD&V en alle mandatarissen dank ik voor de goede samenwerking en hun vertrouwen tijdens de voorbije 8 jaar. Samen hebben we veel kunnen verwezenlijken voor Sint-Pieters-Leeuw, en daar komt het tenslotte op aan.” Op 1 januari 2021 neemt Jan Desmeth de fakkel over als nieuwe burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw.
 • N-VA Sint-Pieters-Leeuw strijdt verder voor behoud van groen en open ruimte ondanks hevige tegenstand bouwpromotoren!

  Begin mei riep het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw een halt toe aan de verstedelijkingsdruk en behoudt ze maximaal de nog niet bebouwde open ruimte. Tegen die beslissing gingen verschillende bouwpromotoren in beroep en kregen ze gelijk van toenmalig gouverneur Lodewijk De Witte. Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw blijft echter niet bij de pakken zitten en zet nu nieuwe stappen om dat plan verder stand te doen houden. “Het staat bouwpromotoren vrij om een juridisch gevecht te voeren, maar vanuit het gemeentebestuur zullen we onze resterende groene en open ruimte blijven beschermen.” aldus burgemeester Luc Deconinck. Sint-Pieters-Leeuw besliste eerder om geen nieuwe wegenis aan te leggen voor nieuwe openbare of private terreinen die voorheen nog nooit werden verhard of bebouwd (weiden, akkers, achtertuinen en groengebieden). Deze groengebieden, die niet gelegen zijn langs een uitgeruste weg, worden zo niet aangesneden voor nieuwe verkavelingen. Nu besliste de gemeenteraad dat elke verkavelingsaanvraag of groepswoningbouw beoordeeld zal worden met versterkte aandacht op haar impact op de bestaande groene ruimte en blauw-groene netwerken, en dus met de beleidsvisie om deze te versterken en niet verder aan te snijden. Indien nodig gaat de gemeente over tot de het opmaken van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) waardoor deze plaatsen - ook in de stedenbouwkundige plannen – een definitieve groene, open bestemming krijgen. “Het staat bouwpromotoren vrij om een juridisch gevecht te voeren, maar vanuit het gemeentebestuur zullen we onze resterende groene en open ruimte blijven beschermen.” besluit burgemeester Luc Deconinck.
 • 3 kunstgrasvelden voor Leeuwse sportclubs

  8 jaar nadat op KV Zuun het eerste kunstgrasveld aangelegd werd, investeert de gemeente Sint-Pieters-Leeuw nu in één beweging in 3 nieuwe kunstgrasvelden voor haar lokale voetbalploegen FC Negenmanneke, SK Leeuw en SK Vlezenbeek. Zo zal elke voetbalploeg in de gemeente beschikken over een volwaardig kunstgrasveld. “Met deze investering bieden we de mogelijkheid aan onze Leeuwse inwoners om in optimale omstandigheden in onze mooie gemeente te sporten.”, geeft schepen van sport, Herwig Smeets, aan. 8 jaar geleden legde de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een eerste kunstgrasveld aan voor de spelers van KV Zuun. Een bijzonder positieve ervaring voor spelers en club. Dat voorbeeld krijgt nu navolging voor de andere ploegen van de gemeente namelijk FC Negenmanneke, SK Leeuw en SK Vlezenbeek. Die kunstgrasvelden zijn meer dan welkom om een antwoord te bieden op de explosieve groei van het aantal voetballertjes in Sint-Pieters-Leeuw. Er ligt een strakke planning op de tafel om op korte termijn de 3 voetbalsites onder handen te nemen. De terreinen van SK Leeuw en SK Vlezenbeek worden eerst onder handen genomen. Nadien volgt FC Negenmanneke waar momenteel de douche en kleedkamerinfrastructuur gerenoveerd wordt. Zo zal, door de nakende fusie van SK Leeuw met KV Brukom, elke voetbalclub in Sint-Pieters-Leeuw over een kunstgrasveld beschikken. Schepen van Sport, Herwig Smeets: “Deze investering was noodzakelijk om het Leeuwse voetbal opnieuw op de kaart te kunnen brengen. Je moet weten dat alle voetbalclubs in de omliggende gemeenten reeds langer over kunstgrasvelden beschikken en dat vele jonge voetballers uit onze gemeente daardoor ook andere oorden opzoeken. Toch zijn er nu nog steeds zo’n 700-tal voetballers op Leeuwse velden. Ik wens hen een succesvolle verdere sportbeleving in deze vernieuwde infrastructuur. Overtuigd ook dat de leercurve op kunstgras veel steiler is dan op natuurgras, zeker voor de jongsten onder de voetballers, wachten er ons in Sint-Pieters-Leeuw nog mooie voetbalmomenten! Wellicht ook opnieuw voetbal in eerste provinciale…”
 • Nicole Billens geeft de fakkel door, Olivier Huygens b(r)ouwt verder aan Leeuwse toekomst.

  Gunther Coppens, vandaag nog schepen voor N-VA in Sint-Pieters-Leeuw, wordt in 2021 gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant. Huidig gemeenteraadslid en lokaal ondernemer Olivier Huygens volgt Gunther Coppens op als schepen bevoegd voor gebouwen, begraafplaatsen, senioren, land- en tuinbouw, archief en ICT. Een opvallende wissel waarbij N-VA gemeenteraadslid Nicole Billens kiest voor gezin en gezondheid en zo Olivier Huygens met een gerust gemoed als toekomstig schepen lanceert. Als voormalig leerkracht in Ruisbroek en inwoner van Zuun haalde Nicole bij de gemeenteraadsverkiezingen 445 voorkeurstemmen en was daarmee meteen de gedoodverfde opvolgster van Gunther Coppens die vanaf 1 januari 2021 provinciaal gedeputeerde wordt. Nicole lichtte haar beslissing toe op de bestuursvergadering van de lokale N-VA afdeling. “Een keuze van het hoofd” verklaart Nicole haar beslissing. “Als gemeenteraadslid blijf ik actief en volg alles verder op, maar een schepenambt zou te veel vergen. Maar vrienden en familie hebben me altijd 100% gesteund in mijn politiek carrière. Nu wil ik er zijn voor hen. Makkelijk was de keuze niet, maar mijn kiezers blijven niet in de kou staan. Ze zijn in de goede handen van Olivier. Veel dankbaarheid en vertrouwen in de toekomst, haalt nu de bovenhand bij mij.” Opvolger Olivier Huygens bedankte haar voor de geboden kans en roemde haar inzet voor de gemeente en lokale gemeenschap met de belofte haar werk verder te zetten. Met de komst van die 47 jarige Huygens, voegt N-VA Sint-Pieters-Leeuw, een extra scheut lokale ondernemerskwaliteit toe aan het college van burgemeester en schepenen. Zelf vat hij het samen als: “Als lokaal drankenhandelaar heb ik na 25 jaar geleerd dat ondernemen vooral een zaak is waarbij het om mensen draait. Die lijn wil ik nu doortrekken als schepen. Ondernemen voor alle inwoners van Leeuw, luisterend naar wat er leeft want over elke pint moet geklapt worden, samen b(r)ouwenaandetoekomst!”
 • Eerbetoon aan David, de kraanman van het Koning Albertplein

  Vlak voor zijn dood was David, het betreurde slachtoffer van homohaat, nog aan het werk op het Koning Albertplein in het Negenmanneke. David was er aan de slag als machinist van de bandenkraan die de teelaarde in de groenzones verspreidde. Zo werd het onbekende slachtoffer, na een daad van zinloos geweld, “onze” kraanman. Om dat zinloos geweld aan te klagen, het niet te vergeten en als steunbetuiging aan de volledige LGBTQI+ gemeenschap, besliste het college van burgemeester en schepenen alvast om een regenboogzebrapad aan te leggen aan datzelfde Koning Albertplein. Daarnaast besliste het gemeentebestuur om de regenboogvlag 14 dagen lang te laten wapperen aan het gemeentehuis, uit eerbetoon aan David. Tot slot zullen in de aanloop naar de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, op 17 mei 2021, alle 9 basisscholen in Sint-Pieters-Leeuw een zitbank krijgen, samen met de verschillende kleuren verf van de regenboogvlag. Daarmee nodigen we het 5de en 6de leerjaar uit, om samen met hun leerkrachten, op een laagdrempelige manier te praten en duiding te krijgen over het onderwerp. Jan Desmeth, burgemeester: “We zullen de komende periode contact opnemen met de familie van David. We willen immers rekening houden met hun gevoelens en wensen, eerder dan snel-snel zelf te beslissen. Het voelt plots een beetje aan dat “onze” kraanman het slachtoffer van dit zinloze geweld is geworden. Het regenboogzebrapad zal een blijvende herinnering zijn aan David.”