Dagprijs van nieuw WZC Wilgenhof fors naar omhoog

Op 16 februari 2011

In het 'Wilgenblaadje' werden de prijsaanpassing aangekondigd. De dagprijs zal met 52,63% verhogen en gaat van 38 naar 58 euro.
 
Een misnoegde inwoner van Sint-Pieters-Leeuw: “De bewoners kunnen dus 600 Eur per maand meer ophoesten. Hiermee wordt dit nieuwe OCMW - rusthuis één van de duurste uit de streek, onbetaalbaar voor ouderen met een modaal inkomen, een luxerusthuis enkel bestemd voor de welstellende ouderen. Minder begoede ouderen moeten dan maar terecht in een ander (privé)rusthuis”.
 
Naar de mening van deze persoon gaat het OCMW hiermee aan zijn doel voorbij.
“Is het nu de taak van het OCMW om te zorgen voor de welstellende burgers en de minder welstellende in de kou te laten staan? Wat is de volgende stap: sociale woningen met dubbele garage, jacuzzi, sauna en zwembad ... aan een onbetaalbare prijs voor de mensen die er nood aan hebben”?
 
De persoon gaf ter vergelijking de dagprijzen voor een éénpersoonskamer van 3 OCMW- en 2 privé-rusthuizen in de buurt. Volgens hem is er maar 1(privé-)rusthuis waar de dagprijs van de meest luxueuze kamer even hoog is .

  • Woonzorgcentrum Zonnig Huis , OCMW Halle, 1500 Halle: 39,95 Eur
  • Rust- en verzorgingstehuis OCMW Beersel: 42,40 Eur
  • Rust - en verzorgingstehuis Breugheldal, OCMW Dilbeek: 42,72 Eur
  • Residentie Lucie Lambert, 1501 Buitzingen: van 49,60 tot 58,04 Eur
  • Rusthuis Vander Stokken, 1670 Pepngen: van 43,84 tot 54,72 Eur

OVERGANGSPERIODE
Wij vroegen een reactie aan het OCMW en daar zegde men ons dat de
 nieuwe dagprijs zal gelden vanaf de verhuis in het najaar van 2011, dit voor nieuwe bewoners en bewoners die zich na 1 februari 2011 inschrijven op de wachtlijst.
 
Voor de huidige bewoners van het WZC Wilgenhof heeft het OCMW beslist om na de verhuis de dagprijs vast te bepalen op 45 euro per dag. Vanaf dan wordt een overgangsperiode van 18 maanden voorzien. In die 18 maanden zal de dagprijs voor de huidige bewoners met 5 euro per dag verhogen per semester, totdat de dagprijs dezelfde is voor alle bewoners.
 
Ten opzichte van de huidige dagprijs van 37,97 euro per dag betekent dit een grote verhoging. Het OCMW is genoodzaakt om de dagprijs zo sterk te laten stijgen om het project voor Sint-Pieters-Leeuw op lange termijn leefbaar te houden.
 
Patrick Bosmans, Secretaris OCMW Sint-Pieters-Leeuw: “De verhoging valt in vergelijking met de huidige dagprijs van 37,97 euro hoog uit omdat het OCMW de voorbije jaren heeft gekozen om de dagprijs in WZC Wilgenhof op hetzelfde niveau te houden. Zo bedroeg de dagprijs tien jaar geleden al
1 250 BEF of 30,99 euro. De huidige dagprijs is geen realistische weerspiegeling van de echte kosten die het uitbaten van een woonzorgcentrum voor het OCMW met zich meebrengt”.
 
Rekening houdend met de enorme kosten voor een nieuwbouwproject, de strengere normen voor woonzorgcentra o.m. op het vlak van de brandveiligheid, de ergonomische eisen, de personeelsbezetting en de voedselhygiënewetgeving is een dagprijs van 58 euro onvermijdelijk. De subsidies die het OCMW voor het bouwen van het nieuwe WZC ontvangt bleven ongewijzigd. Zo moest het OCMW door allerlei reglementen en voorschriften voor en tijdens de bouw wijzigingen doorvoeren. Deze veroorzaakten meer dan 500 000 euro extra kosten zonder dat hier extra ontvangsten of toelagen tegenover stonden.
 
Patrick Bosmans: “Het OCMW heeft gekozen voor een ligdagprijs waarvan het bedrag niet sterk afwijkt van vergelijkbare nieuwe woonzorgcentra in de regio en waarin nagenoeg alle kosten inbegrepen zijn. Wil het OCMW het aanbod aan rusthuisbedden in onze gemeente garanderen zonder grote verhogingen van het werkingstekort, dan is een aanzienlijke stijging van de ligdagprijs noodzakelijk. Het is nog belangrijk om in gedachten te houden dat het OCMW in hoofde van zijn algemene opdracht het tekort bijpast voor alle bewoners van Sint-Pieters-Leeuw die niet over voldoende eigen middelen beschikken”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is