Gemeente Sint-Pieters-Leeuw stelt zich in regel met Vlaams Decreet Grof huisvuil 2/4

Op 15 oktober 2013

Op 14 december 2011 werd het nieuwe materialendecreet goedgekeurd. Dit decreet omschreef het onderscheid tussen ‘afval’ dat als grondstof geldt en afval dat niet recycleerbaar is (= grof vuil). Te veel recycleerbare grondstoffen worden nog verkeerdelijk als ‘grof vuil’ ingezameld. Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), goedgekeurd in 2012, legde de nieuwe regels vast voor het gemeentelijke afvalbeleid. Het geeft onder andere de tarieven aan die een gemeente minimaal moet, en maximaal mag, hanteren om restafval en grof vuil op te halen, alsook voor het containerpark. De tarieven die gehanteerd moeten worden, zijn de kosten verbonden aan het verwerken en ophalen van grof vuil.  
Volledige tekst : zie bijlage

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is