Masterplan voor het Leeuws gebouwenpatrimonium

Op 15 december 2014

De gemeenteraadscommissie “gebouwen” van 9 december 2014 boog zich over het masterplan gebouwen dat door het college van burgemeester en schepenen werd voorgesteld .Daarin wordt een globale toekomstvisie voor het volledige Leeuws gebouwenpatrimonium uitgetekend.Dat is nooit eerder gebeurd. Historisch!
Voor meer toelichting verwijzen we u naar de bijlage en de website van de gemeente.(zie hieronder).
 
 
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is