N-VA Sint-Pieters-Leeuw buigt zich tijdens kandidatendag over programma

Op 2 juni 2012

Er werd gewerkt rond het programma van N-VA voor Sint-Pieters-Leeuw voor de komende 6 jaren. Werkgroepen wisselden concrete voorstellen uit om de doelstellingen van N-VA voor de gemeente in de praktijk om te zetten. Er werd vooral stilgestaan bij het behoud van een groene en Vlaamse gemeente, de werking van de politie en veiligheid, het bestrijden van de verloedering die in sommige wijken toeslaat. Ook het stimuleren van verenigingen, sport, jeugd ,cultuur, betaalbaar wonen, stedenbouw en betere mobiliteit staan hoog op de agenda Tenslotte werd stilgestaan bij de gemeentefinanciën. Een zuinige begroting in evenwicht is voor N-VA een prioriteit. Daarbij mag niet aan de courante investeringen in wegen en infrastuctuur worden geraakt.

N-VA is sedert de verkiezingen van juni 2010 de grootste partij in Vlaanderen. Via onze ministers Philippe Muyters en Geert Bourgeois drukken we al een stevige stempel op het Vlaams regeringsbeleid en dat willen we ook in zoveel mogelijk Vlaamse gemeenten doen, te beginnen met Sint-Pieters-Leeuw, want verandering begint in Sint-Pieters-Leeuw!”, zo zegt lijsttrekker Luc Deconinck.

Op 9 mei jl. keurde de Algemene Ledenvergadering van N-VA Sint-Pieters-Leeuw de modellijst van 31 kandidaten goed. De lijst telt 15 vrouwen en 16 mannen.

1 Luc Deconinck
2 Marleen Van Hassel – De Kegel
3 Katleen Bury
4 Jan Desmeth
5 Eddy De Cock
6 Gunther Coppens
7 Nicole Billens
8 Jeanine Van Der Velden
9 Kim Paesmans
10 Bram Demeur
11 Herwig Smeets
12 Bart Huygh
13 Lili Ockerman
14 Katrien Deville
15 Sarah Van Hassel
16 Jan Van Belle
17 Wiske Lasat – Jansen
18 Guy Lories
19 Betty Willems
20 Daniel Gistelinck
21 Leen Van Hedent
22 Frida Willecomme
23 Peter De Clercq
24 Guido Lasat
25 Patricia Demartin
26 Marie-Jeanne Willems – Van Belle
27 Johan Huygh
28 Maria Cnudde
29 Guido Vanbelle
30 Ivo Debruyn
31 Gust Crabbe

Lijsttrekker N-VA , Luc Deconinck: “ We waren vandaag in Coloma met onze 31 kandidaten aanwezig voor twee bedoelingen.
Ten eerste de campagne uitstippelen en onze kandidaten goed informeren hoe de campagne in elkaar zit. Met uitleg over de verschillende wetgevingen, beperkingen,… want er zijn er toch heel wat waar je moet aan voldoen.
En ten tweede, belangrijk ook , het ontwerp van programma dat klaar is grondig bediscussieerd door inbreng van alle 31 kandidaten. En dat is uiteindelijk eigenlijk ook het belangrijkste want daarvoor gaan wij natuurlijk. Voor de realisatie van een programma van N-VA. Het algemene N-VA programma uiteraard: Vlaams, groen maar ook de lokale standpunten. “

Wat waren de opvallendste resultaten van de enquête die jullie hielden in de gemeente?

Luc Deconinck: “ Wat daarin opviel was dat de mensen voor de vervreemding een stuk bang zijn. Verloedering kwam ook zeer veel aan bod evenals zwerfvuil. Ook werd er aandacht gevraagd voor een deel verstedelijkte gebieden. Vanuit Ruisbroek ontvingen we heel wat klachten van mensen die een soort van neergang waarnemen van hun buurt en dat zeer erg vinden.
Dat is dan ook één van onze programmapunten geworden; dat we tegen al die verloedering een extra inspanning gaan doen om onze gemeente terug meer tot leven te brengen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is