N-VA Sint-Pieters-Leeuw steunt het gemeentebestuur in haar verzet tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Op 4 februari 2012

De Vlaamse Regering keurde onlangs de definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) goed.

N-VA Sint-Pieters-Leeuw is blij dat het gemeentebestuur naar de Raad van State stapt en deze beslissing van de Vlaamse Regering aanvecht. N-VA Sint-Pieters-Leeuw zal in dit dossier het gemeentebestuur ten volle steunen in haar verzet tegen het omzetten van agrarisch gebied in woongebied (gebied achter de Makro).

Het gaat over woonblokken tot vijf verdiepingen. Voor ons zijn dit appartementsblokken. Er is geen enkele reden of noodzaak waarom Sint-Pieters-Leeuw landbouwgrond zou opofferen voor nieuw woongebied.

N-VA Sint-Pieters-Leeuw heeft via bezwaarschriften van verschillende bestuursleden vorig jaar  bezwaar aangetekend bij Vlacoro (Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Vlacora heeft dit bezwaar gegrond verklaard.

N-VA Sint-Pieters-Leeuw zal dit dossier verder opvolgen en dezelfde houding aannemen als in andere gelijkaardige dossiers (bv. Dossier Wilderveld),  waarin de leefbaarheid en het eigen karakter van de gemeente worden geschaad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is