N-VA Sint-Pieters-Leeuw tegen opheffing gemeentelijke cultuur-VZW’s

Op 2 augustus 2011

Gemeentelijke Cultureel Centrum Coloma VZW wordt opnieuw… een administratie!

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil de bestaande gemeentelijke cultuur-VZW’s (Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma VZW en Gemeentelijke Culturele Infrastructuur VZW) opdoeken. N-VA had het gemeentebestuur gevraagd de culturele VZW’s te behouden. Tevergeefs. Op de gemeenteraad van 26 mei 2011 werd principieel beslist de VZW’s op te doeken. Indien de beslissing van het gemeentebestuur daadwerkelijk wordt uitgevoerd, zal de cultuurwerking opnieuw volledig bij de gemeentelijke administratie worden ondergebracht. We keren een kwarteeuw terug in de tijd…

N-VA Sint-Pieters-Leeuw tegen opheffing gemeentelijke cultuur-VZW’s

N-VA wil een gemeentelijk cultuurbeleid dat de verenigingen centraal stelt en waar het cultuurcentrum een aanvullende en ondersteunende rol speelt. Via VZW-structuur kunnen de vertegenwoordigers van de culturele verenigingen mee te beslissen over de cultuurwerking van Coloma. De VZW-structuur maakt bovendien een soepele werking mogelijk, wat binnen een gemeentelijke administratie niet kan. Precies daarom werden in het verleden afzonderlijke VZW’s opgericht: participatie van de verenigingen en een beleid dat korter op de bal kan spelen.

De noodzakelijke flexibiliteit bij het onderhandelen met artiesten over data, over prijs en andere randvoorwaarden, gaan in een administratie volledig verloren.

Decennialange traditie van participatie van de verenigingen verdwijnt

 Wat binnen de context van het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma decennialang geduldig werd opgebouwd of spontaan groeide in overleg met de verenigingen, wordt in één pennentrek weggeveegd en vervangen door ambtelijke stroefheid.

Drogredenen

De gemeente verschuilt zich voor haar beslissing achter een bepaling van het gemeentedecreet waardoor na 1 januari 2013 geen bestuurstaken meer kunnen toevertrouwd worden aan “gewone “ VZW’s. Dit is niet juist. Het gemeentedecreet laat wel nog andere bestuursvormen toe, zoals een “extern verzelfstandigd agentschap” (EVA) van de gemeente, onder de vorm van een VZW. De bestaande VZW’s kunnen omgevormd worden tot zo een EVA. Ook de personeelsproblematiek die door de gemeente wordt naar voor geschoven, gaat niet op voor de beide cultuur-VZW’s (slechts één personeelslid).

Nog niet te laat om een goede en efficiënte traditie te behouden

Bovendien heeft de Vlaamse regering net voor de vakantie beslist de overgangtermijn te verlengen tot 1 januari 2014. Het is dus nog niet te laat. N-VA vraagt dan ook dat alsnog gekozen wordt voor de meest efficiënte oplossing: omvorming van de 2 bestaande cultuur-VZW’s tot één extern verzelfstandigd agentschap van de gemeente (met de rechtsvorm van een VZW), waarbij de verenigingen nauw betrokken blijven. Dat is de weg van het gezond verstand, die ook veel andere gemeenten hebben gekozen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is