N-VA TEGEN OPEN TERUGKEERCENTRUM IN HOME ATLANTIS

Op 15 maart 2012

De N-VA afdeling van Sint-Pieters-Leeuw verzet zich tegen de plannen van de federale regering om een open terugkeercentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers te vestigen in voormalig Home Atlantis te  Sint-Pieters-Leeuw.

Dit voormalig rusthuis zou nooit in aanmerking mogen komen  voor de vestiging van asielzoekers. Niet alleen de ligging maar ook de aard zelf van het gebouw is totaal ongeschikt. Burgemeester Lieve Vanlinthout heeft reeds aangegeven dat het gebouw door de brandweer als zeer brandonveilig werd afgewezen.

Het gaat inderdaad om een bijzonder slecht ingedeeld en verouderd gebouw. Het is geen toeval dat dit gebouw reeds sedert decennia een probleemgbouw is.  Er zijn bovendien geen balkons en is er evenmin een tuin. Het gevolg is dat de bewoners niet anders zullen kunnen dan rondhangen op straat, pal langs de Bergensesteenweg  één van de gevaarlijkste en drukste wegen van de omgeving, en bovendien  in een buurt waar de vervreemdingsdruk al zeer hoog is. De overlast wordt op die manier nog maar eens geconcentreerd op de plaatsen die reeds het meeste druk moeten opvangen.

Daarnaast legt de federale regering een onevenredige last op Vlaams-Brabant. Vlaams-Brabant telt immers al vier terugkeercentra  (centrum 127 in Zaventem, het INAD-centrum in Zaventem , centrum 127 bis in  Steenokkerzeel en De Caricole in Steenokkerzeel ). Waals-Brabant telt er geen.

De conclusie van N-VA Sint-Pieters-Leeuw is duidelijk : de lasten moeten over alle provincies gespreid worden. Waals-Brabant is niet verder van de luchthaven te Zaventem verwijderd dan Sint-Pieters-Leeuw. Een vijfde terugkeercentrum inplanten in Vlaams-Brabant is geen eerlijke spreiding en legt een onevenredig hoge last op Vlaams-Brabant.

Blijkbaar zijn de Vlaamse regeringspartijen (VLD en CD&V) niet bij machte een eerlijke verdeling af te dwingen in deze regering. Dat wekt zelfs geen verwondering meer : de Vlamingen zijn er in de minderheid. De Franstalige partijen, met op kop de PS, leiden er de dans.

De N-VA Sint-Pieters-Leeuw vindt bovendien dat er nu eindelijk werk gemaakt moet worden van een lagere instroom van migranten, van kortere procedures voor behandeling van asielaanvragen en van een strengere migratiewetgeving.

Namens het afdelingbestuur,

Luc Deconinck,

Voorzitter N-VA Sint-Pieters-Leeuw,

Tel  0496 540 249             

 

     

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is