N-VA steunt protest tegen plannen Wilderveld

Op 1 augustus 2011

N-VA steunt protest tegen plannen Wilderveld

BESTUREN DOE JE MET EN NIET TEGEN DE BEVOLKING

 

700 nieuwe woningen op Wilderveld !

 

De gemeente wil via een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP Wilderveld) de huidige open binnengebieden achter de bestaande woningen (nu o.a. voetbalveld Wilderveld en tuinbouwgronden) volbouwen. Er zouden meer dan 700 extra woningen komen! Dat is een verdubbeling van het aantal wooneenheden per hectare van 15 tot 30 (intussen teruggebracht tot 25). Dat komt overeen met 2000 nieuwe inwoners en een equivalent aan bijkomende wagens.

 

Het plan herleidt de rustige woonwijk Wilderveld tot een dichtbevolkte stadswijk, met heel kleine kavels. Binnenstraten worden plots de enige toegangsweg tot nieuwe verkavelingen. De Platanenlaan, Acacialaan en De Baerdemaekerstraat zijn nu al overbelast. De twee groene longen (het vroeger tuinbouwbedrijf en het voetbalveld) gaan verloren. Onvermijdelijk zal het tekort aan parkeerplaatsen door het nieuwe plan nog aanzienlijk toenemen.

 

Dit plan overstijgt duidelijk de draagkracht van de wijk en de omliggende straten. Met dit plan stimuleert het gemeentebestuur de verstedelijking en de inwijking vanuit Brussel.

 

 Massaal protest van omwonenden

 

Sinds maanden leeft er in de wijk Wilderveld (Zuun) terecht massaal protest tegen de plannen onder impuls van het buurtcomité “Wilderveld verstikt” (zie voor meer info : www.wilderveld.be) .

Het gemeentelijk project wordt helemaal niet gedragen door de bevolking : ten bewijze de meer dan 524 bezwaarschriften die werden ingediend en de massaal bijgewoonde infoavond.

Ook de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GeCoRo) adviseerde negatief. De tegenvoorstellen van het actiecomité “Wilderveld Verstikt” werden afgewezen en het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Wilderveld werd goedgekeurd door de gemeenteraad (zitting van 24 februari 2011)

 

Gelukkig heeft de provincie Vlaams-Brabant de gemeente teruggefloten omdat de bezwaarschriften onvoldoende werden onderzocht. Ook N-VA wil dat het ontwerp RUP grondig wordt bijgestuurd. Gemeente is financieel zelf betrokken

 

Uit alles blijkt dat de gemeente, die eigenaar is van het voetbalveld, en het wenst te verkopen een maximale opbrengst nastreeft en daarom zoveel mogelijk woningen wil toelaten. De bewoners hebben dus pech dat de gemeente zelf eigenaar is van deze centrale open ruimte. Dit had eerder een voordeel moeten zijn. Een gemeentebestuur moet immers het algemeen belang nastreven en niet haar eigen financieel gewin. Dat de gemeente zelf rechter en partij is verklaart wellicht haar hardnekkigheid in het afwijzen van de bezwaren van de buurt.

 

 

N-VA wenst een oplossing in overleg met het buurtcomité

 

N-VA wil dat het gemeentebestuur dit dossier anders aanpakt en rekening houdt met de wensen van de omwonenden en met de bezwaren van de GeCoRo. Het actiecomité “Wilderveld Verstikt” is niet uit op confrontatie maar wenst een dialoog. Het verwerpt een beperkte woonuitbreiding niet, maar wenst een grondige bijsturing in overleg met de buurt. N-VA steunt die aanpak.

 

De oplossing ligt in een veel lagere woondichtheid met behoud van meer open ruimte en groen. Het aantal nieuwe wooneenheden moet dus drastisch verminderd worden, zo ook moeten de nieuwe woonkavels rechtstreeks toegankelijk zijn via directe uitgangswegen met voldoende parkeergelegenheid. Het huidige wooncomfort en de leefbaarheid van de wijk moeten gewaarborgd blijven. Wie destijds in de wijk kwam wonen heeft precies gekozen voor een open en groene wijk. N-VA wil daarom ook dat de woonbehoeften vooraf objectief berekend worden op basis van de noden van de eigen inwoners van Sint-Pieters-Leeuw. Het plan moet dus volledig herzien worden.

 

 

N-VA wil Sint-Pieters-Leeuw groen en Vlaams houden

 

De N-VA staat voor een goed beleid van ruimtelijke ordening met maximale bescherming van de open ruimte. Zo kunnen we de leefbaarheid behouden en de verstedelijking tegengaan. Voor N-VA moet Sint-Pieters-Leeuw zijn eigen en groen karakter behouden.

 

N-VA wil ook dat het gemeentebestuur de gronden bij voorrang en aan betaalbare prijzen verkoopt aan personen uit onze gemeente die een sterke band hebben met de gemeente. Op die wijze kan de verdringing van de eigen bevolking worden tegengegaan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is