N-VA vraagt aandacht voor de problematiek van het hoge aantal anderstalige leerlingen in scholen te Sint Pieters Leeuw

Op 13 februari 2012

 

Uit een antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet op schriftelijke vragen van

 

Vlaams volksvertegenwoordigers Willy Segers (N-VA) en Mark Demesmaeker (N-VA) blijkt

 

dat in de 19 randgemeenten het percentage anderstalige leerlingen nu overal op meer dan

 

20% komt.

 

In de basisscholen van Sint Pieters Leeuw heeft 42.77% van de leerlingen als thuistaal een

 

andere taal dan het Nederlands. In vergelijking met de omliggende gemeenten telt Sint

 

Pieters Leeuw 20.2% meer anderstalige leerlingen. In het hele Pajottenland telt de gemeente

 

daarmee het grootst aantal anderstaligen in het onderwijs. Uit cijfers blijkt dat de anderstalige

 

leerlingen en hun ouders vooral in Sint-Pieters-Leeuw wonen en slechts voor een zeer klein

 

deel uit Brussel komen.

 

De situatie is alarmerend. Ze dreigt de kwaliteit van ons onderwijs ernstig in het gedrang te

 

brengen. Inzake de sociale en de latere professionele integratie van anderstaligen speelt de

 

school een belangrijke rol. Gebrek aan kennis van het Nederlands leidt in de Vlaamse rand

 

tot sociale ongelijkheid. Cijfers tonen immers aan dat in Sint Pieters Leeuw 70.7% van de

 

werkzoekenden het Nederlands niet machtig is, terwijl kennis van het Nederlands voor

 

praktisch alle jobs wordt vereist.. Sociale ongelijkheid wegwerken begint in de basisschool.

 

Aandacht voor de taalvaardigheid is en blijft een cruciaal punt. Het is met andere woorden

 

vijf voor twaalf.

 

Naast de gesprekken die op Vlaams niveau worden gevoerd in het kader van het nieuwe

 

omkaderingssysteem is er op initiatief van de Vlaamse N-VA-fractie in de nieuwe

 

aanmeldingsprocedure een afstandscriterium opgenomen zodat scholen beter kunnen

 

reageren. N-VA roept daarom op om scholen in de Vlaamse rand nog meer ondersteuning te

 

bieden om het hoofd te bieden aan deze moeilijke taalsituatie.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is