Nieuws uit de gemeenteraad van donderdag 27 juni 2013

Op 28 juni 2013

1. Leeuwse scholen kiezen ervoor om een buurtschool te zijn

 

Door het steeds stijgende aantal kinderen woonachtig in Sint-Pieters-Leeuw, ervaren de Leeuwse scholen steeds meer capaciteitsdruk. Het aantal geweigerde kinderen stijgt jaarlijks.

 

Om kinderen woonachtig in Sint-Pieters-Leeuw voorrang te kunnen geven, heeft schepen Gunther Coppens (N-VA) de piste van een centraal aanmeldregister onderzocht. Hij heeft hiervoor reeds bestaande modellen onderzocht en besproken binnen het LOP (lokaal overleg platform). Samen met de gemeente Beersel zullen alle Leeuwse basisscholen vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar 2014-2015 werken met een aanmeldcentrale.

 

Dankzij deze centrale zullen de ouders niet meer moeten komen "kamperen" voor de schoolpoorten, zoals dit schooljaar al bij enkele scholen het geval was.

 

Met het centraal aanmeldregister zal er rekening worden gehouden met twee ordeningscriteria’s. Ten eerste de schoolkeuze en ten tweede de afstand van het domicilieadres. Daarenboven zullen de directies minder werklast hebben, waardoor ze bij de inschrijvingen meer tijd kunnen besteden aan de uitleg van hun pedagogisch project.

 

2. Wijzigingen afvalbeleid

GFT (groente-, fruit- en tuinafval)

Uit de ophaalcijfers van de voorbije jaren is gebleken dat tijdens de wintermaanden (van november tot 15 maart) slechts de helft GFT wordt opgehaald dan in de andere maanden. Naar analogie met onze buurgemeenten zullen we om de 14-dagen een GFT-ophaling organiseren in plaats van een wekelijkse ophaalronde. Dit doen we vooral omdat inwoners zeer weinig tuinafval en zelfs helemaal geen gras aan te bieden hebben. De vrachtwagen rijdt bijgevolg uit voor zeer weinig afval.

Glas

De maandelijkse glasophaling wordt verminderd naar één keer per kwartaal. Om de dienstverlening optimaal te houden wordt er naast de huis-aan-huis ophaling gekozen voor ondergrondse glasbolsites in plaats van bovengrondse glasbollen. Op een 7-tal plaatsen zullen twee ondergrondse glas-inzamelsystemen worden geplaatst met 1 inzamelzuil voor gekleurd glas en 1 voor wit glas. Het voordeel van deze ondergrondse inzamelsystemen is dat mensen hun glas kunnen wegbrengen wanneer ze maar willen (behalve ’s nachts en op zondag), dat het geen geluidsoverlast met zich mee brengt en dat de sites gemakkelijk netjes kunnen gehouden worden als ze op een degelijke en duurzame manier worden ingericht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is