RUP Wilderveld in SINT-PIETERS-LEEUW goedgekeurd

Op 24 februari 2011

Tegen deze plannen rees veel verzet van het actiecomité ‘Wilderveld verstikt’. De actievoerders willen nu bij de bestendige deputatie van de Provincie hun protest tegen het RUP verder zetten in de hoop daar gehoord te worden.
Vanaf de nazomer 2010 beroerde het nieuwe RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) de hele wijk Wilderveld in Sint-Pieters-Leeuw gelegen tussen Bergense- en Ruisbroeksesteenweg. De inwoners van deze woonwijk vrezen voor hun woonkwaliteit bij de realisatie van de plannen elke vrije vierkante meter van het Wilderveld zal worden volgebouwd. In de 5 inbreidingsgebieden komen 188 nieuwe woningen.

Voor Jenny Sleeuwaegen van GROEN! konden de plannen anders ingekleurd.

Het bewaren van de schaarse echte open ruimte die Vlaanderen nog heeft, is heel belangrijk, daarom zijn we er voor om, indien er extra woningen nodig zijn, deze in de eerste plaats in inbreidingsgebieden te bouwen. Op voorwaarde dat dat gebeurt met respekt voor de huidige bewoners en mits het bewaren van de groene ruimtes die zich in die inbreidingsgebieden bevinden.

Het RUP Wilderveld voldoet echter niet aan die voorwaarden. Het is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. De wijk wordt gewoon volgebouwd en alles moet wijken voor steen en beton. Het advies van de GECORO om het voetbalveld, het enige grote stuk groen in deze wijk, te bewaren, legt het bestuur naast zich neer. Het terrein wordt verkocht en verkaveld. Waarom? De trieste waarheid is dat de opbrengst van de verkoop van het voetbalveld broodnodig is om de begroting 2011 in evenwicht te krijgen. Maar  het bestuur wringt zich liever in duizend bochten en komt met de gekste alternatieven aandraven om dit toch maar niet te moeten toegeven. Het éne grote voetbalveld wordt vervangen door een aantal kleine plantsoentjes. En dit wordt voorgesteld als evenwaardig omdat het totaal aantal vierkante meters groen bewaard blijft. Met enige overdrijving kunnen we dit vergelijken met het volbouwen van het Zoniënwoud maar waarbij op elk kruispunt één boom wordt geplant. En dat is dan ook evenwaardig want het totaal aantal bomen blijft behouden.

Trouwens het is niet verboden om enerzijds het voetbalveld als groene long te behouden en dit aan te vullen met extra plantsoentjes en speelpleinen doorheen de hele wijk, zodat elk kind een speelpleintje dicht bij huis heeft.

Nog zo’n rare kronkel: de huizen die op het voetbalveld worden gebouwd, mogen twee woonlagen  bevatten afgewerkt met een plat groendak. Buurtbewoners die nu uitkijken op een groene vlakte zullen dan uitzicht hebben op een grijze muur van 9 meter hoog, maar wel  bovenaan afgeboord met een streepje groen. Evenwaardig? Volgens ons niet, volgens de bevoegde schepen wel.

Het parkeerprobleem in de wijk wordt zogezegd opgelost, door de nieuwbouwwoningen te verplichten parkeerplaatsen op eigen terrein te voorzien. Volgens ons kan dat alleen werken als parkeren voor de woning verboden wordt, en als de publieke parkeerplaatsen gegroepeerd worden aan de rand van de wijk. Zo zullen de bewoners gemotiveerd worden om hun auto ook effektief in hun garage te stallen.

En misschien is dit RUP niet eens nodig? De huidige wijk Wilderveld maakt deel uit van een BPA dat nooit volledig is uitgevoerd, daardoor staan op dit ogenblik minder woningen dan toegelaten. Hoeveel minder? Op die vraag moest de schepen het antwoord schuldig blijven. Hij weet dus niet of de 188 zogezegd noodzakelijke bijkomende woningen al of niet gerealiseerd kunnen worden binnen het huidige BPA. Of anders  gezegd: hij weet zelf niet eens of dit nieuwe RUP nodig is om deze extra woningen te realiseren.

Is er dan niets positiefs te melden? Gelukkig wel: de aanleg van wandel- en fietstrajekten doorheen de wijk zodat het heel gemakkelijk wordt om het station van Ruisbroek  te voet of met de fiets te bereiken, kunnen wij volledig ondersteunen. Mensen worden hierdoor aangemoedigd de auto te laten staan en dat komt hun gezondheid, de luchtkwaliteit van de wijk en het milieu in het algemeen zeker ten goede.

Ook positief is dat er in de wijk plaats wordt voorzien voor de inplanting van kleine handelszaken en vrije beroepen. Dit kan er zeker toe bijdragen dat de nieuwe wijk een levende wijk wordt en geen slaapstad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is