Veiligere fietspaden op de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw

Op 2 maart 2011

De aanwezige nutsmaatschappijen zijn met hun voorbereidende werkzaamheden begonnen. Telenet, Vivaqua en Eandis gaan aan de slag met de heraanleg van hun ondergronds netwerk. Zij zullen enkel op een beperkt aantal locaties aanpassingen uitvoeren. Op 26 april start de hoofdaannemer met de werkzaamheden aan de fietspaden. Tegen eind oktober zullen alle werkzaamheden voltooid zijn.
 
De hoofdaannemer zal het fietspad aanleggen in twee fasen die elkaar deels overlappen, opdat de werkzaamheden snel vooruitgaan. Van 26 april tot eind augustus zal hij in de richting van Brussel werken en van 30 mei tot eind oktober in de rijrichting van Halle.
 
Beperkte hinder
Tijdens de werkzaamheden blijft de Bergensesteenweg continu bereikbaar. In beide richtingen zal wel telkens 1 rijstrook beschikbaar zijn in plaats van de huidige 2 rijstroken. Daardoor kan er in de spits wat filevorming zijn. Ook de parkeerplaatsen langs de Bergensesteenweg vallen tijdens de werkzaamheden weg. De aanwezige bedrijven blijven bereikbaar, maar kunnen hinder ondervinden tijdens bepaalde ingrepen, bijvoorbeeld wanneer het beton wordt gestort of wanneer de boordstenen geplaatst worden. De aannemer zal altijd van tevoren verwittigen wanneer hinder verwacht wordt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is