Bouw 3-fonteinenbrug

Op 8 augustus 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit & Openbare Werken

Vlaams Minister en streekgenoot Ben Weyts besliste om prioriteit te geven aan de bouw van de 3-fonteinenbrug.
Voor onze gemeente is deze brug van enorm belang.

Jan Desmeth, Schepen van Mobiliteit : “De brug is één van de drie noodzakelijke maatregelen om het probleem van de Bergensesteenweg op te lossen. Het zal immers zorgen voor een alternatieve ontsluiting van al het vrachtverkeer, dat de bedrijven op de industriezone langsheen het kanaal bedient. Waterwegen en Zeekanaal is volop bezig met het uitwerken van het ontwerp, zodat in 2018 kan gestart worden met de bouw.”

Ondertussen wordt er - volgens plan - verder gewerkt aan de eigen herinrichting van de doortocht Negenmanneke en Zuun.
Het onteigeningsplan is nu definitief klaar en het rioleringsplan zit in de laatste fase.
Elke drie maanden hebben we een opvolgingsvergadering met alle betrokkenen om de voortgang te bewaken.
Jan Desmeth : “We hebben gezegd dat het vlotter trekken van de Bergensesteenweg een prioriteit is. De realisatie van de uitgewerkte oplossingen komen steeds dichterbij.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is