De verandering werkt in Sint-Pieters-Leeuw. Schepen Marleen De Kegel

Op 2 juli 2018, over deze onderwerpen: Nederlands in de Rand, Verkiezingen 2018

Schepen Marleen De Kegel aan het woord:

Vanuit mijn professionele achtergrond als leerkracht Nederlands vor anderstaligen,stapte ik zowat 18 jaar geleden in de politiek. Zes jaar geleden kreeg ik van de kiezer de kans om als schepen mee te werken aan het beleid in Sint-Pieters-Leeuw.

Nederlands, je ticket voor de toekomst

Met veel passie en enthousiasme ging ik de uitdaging Vlaams beleid en integratie aan . Samen met de bevoegde diensten ging ik op zoek naar de behoeften en de noden van anderstaligen en onze eigen gemeentelijke diensten. Zo kregen we al snel de medewerking van de scholen om taalklassen in te richten voor anderstalige ouders. We deden dat met vrijwilligers uit onze gemeente en creëerden zo ook meteen een breder draagvlak bij de bevolking.

Nederlands, altijd en overal

Verschillende diensten en de scholen hadden nood aan éénduidige richtlijnen qua taalgebruik en zo kwamen we tot een éénvormig taalbeleid voor gemeente, OCMW en de scholen. We maakten maximaal gebruik van de oefenkansen en het materiaal van vzw De Rand en gingen op zoek naar subsidies voor taalstimulering bij de provincie en bij de minister voor de Vlaamse Rand.

Blijven oefenen

Algauw ontdekten we dat nieuwkomers én ook oudkomers een individuele aanpak nodig hebben om met een cursusu te starten en vol te houden. Daarom zetten we een samewerking op met vzw PIN die nieuwkomers en vanaf september ook oudkomers zal toeleiden naar een cursus Nederlands via een individueel traject.

Kansen voor iedereen

Reeds heel mijn leven ben ik begaan met de mensen om mij heen, een kring die steeds groter wordt naarmate je ouder wordt. Als schepen van Sint-Pieters-Leeuw wil ik er zijn voor alle inwoners, als schepen van diversiteit en gelijke kansen wil ik discriminatie tegengaan en kansengroepen de nodige aandacht geven.

Samen kunnen we zoveel meer

Graag breng ik mensen en diensten samen rond de tafel om projecten op te zetten en ideeën uit te wisselen. De uitbreiding van de werking van het buurthuis 1601 en de samenwerking met het Paviljoentje en het wijkteam heeft in Ruisbroek heel wat in beweging gezet. De samenwerking met de bib heeft geleid tot heel wat initiatieven met en voor anderstaligen maar ook tot een toeristisch infopunt. De hele voorbereiding tot de installatie van het Huis van het Kind, met de nodige aandacht voor het opsporen van kinderkansarmoede en begeliding van gezinnen in nood, kon rekenen op mijn steun. Fijn is het dat daar nu ook lessen Nederlands plaatshebben.

Sint-Pieters-Leeuw, kruispunt van het Pajottenland en de Zennevallei

Ook voor toerisme heb ik het accent gelegd op een regionale samenwerking zonder echter voorbij te gaan aan het feit dat Sint-Pieters-Leeuw de roos van het Pajottenland is. Het Bruegeljaar moet een toeristische en economische hefboom worden voor de hele regio.

 

Duurzame ontwikkeling

Via het lokaal mondiaal beleid kijken we over de grenzen van onze gemeente naar de wereld. We promoten streek – en fairtradeproducten en brengen de problematiek van duurzame ontwikkeling hier en in het zuiden in de kijker.

Samen met mijn N-VA collega’s heb ik meegewerkt aan de verandering in uw gemeente. Graag wil ik de komende zes jaar doorzetten, samen met u.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is