Groene buffer tegen wateroverlast

Op 8 januari 2018, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

Een groene buffer en een verhoging van de capaciteit van het bekken in de wijk Hoge Paal. Dat is de volgende stap in de strijd tegen wateroverlast in onze gemeente. Door de hermean- derende Zuunbeek voorzien we namelijk in extra bufferings- capaciteit en komt er een aansluitend park dat een groene buffer vormt in de wijk. Voor de individuele beschermingsmaatrege- len werden intussen in samenwerking met de Vlaamse Milieu- maatschappij 88 projecten opgestart. De strijd tegen water- overlast blijft dus een prioriteit voor het gemeentebestuur.

Burgemeester Luc Deconinck en schepen Gunther Coppens: “De verdere afwerking van de keermuur is een logische stap. Nu gaan we verder met de vijver.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is