HAH-blad maart 2016

Op 11 augustus 2016, over deze onderwerpen: Goed bestuur

N-VA Bestuursverkiezingen

Beste Leeuwenaar,

Om de 3 jaar houden alle N-VA afdelingen bestuursverkiezingen. Zo ook in onze Leeuwse afdeling. Tijdens onze algemene ledenvergadering van 1 maart verkozen de leden het nieuwe bestuur. Ikzelf, als voorzitter en Jan Van Belle, als ondervoorzitter en alle andere bestuursleden werden opnieuw verkozen.  We beginnen samen met nieuwkomers Chantal Lelie en Marc De Bosscher aan een tweede termijn.  

Guido Van Belle heeft zijn kandidatuur niet vernieuwd. Guido : “Na 45 jaar trouwe dienst, en nu ik tijdens de voorbije 3 jaar heb kunnen vaststellen dat de nieuwe bestuursploeg zeer goed werk levert en klaar is voor de toekomst, ga ik het wat rustiger aan doen.”  Wij danken Guido voor zijn bijdrage van de afgelopen 45 jaar en gaan er verder keihard tegenaan! 

Buurten met de burgemeester.

Om de koers die we zetten met het gemeentebestuur nog beter af te stemmen op de wensen en noden van onze burgers, komen wij in de volgende jaren tot in uw wijk.  U zal er de gelegenheid hebben om rechtstreeks van gedachten te wisselen met onze burgemeester en schepenen.  Kortom, wij willen onze burgers inspraak geven die ook leidt tot uitspraak!  De planning voor dit jaar, kunt u verder in dit  nummer terugvinden.  We gaan alvast van start op 29 mei in de parochiezaal van Negenmanneke.

Tot dan!

Herwig Smeets, voorzitter. (foto bestuursverkiezing met Jan V. en mezelf, onderschrift: voorzitter Herwig Smeets en ondervoorzitter Jan Van Belle)

 

Bestuur :

Van links naar rechts: achterste rij: Gust Crabbe, Patrick Warné, Jan Van Belle, Marie-Jeanne Van Belle, Bart Huygh, Jan Desmeth, Herwig Smeets, Luc Deconinck, Kim Paesmans, Gunther Coppens, Jeroen Tiebout, Guy Lories, Eddy De Cock, Marc De Bosscher, Johan Huygh.  Voorste rij: Patsy Demartin, Chantal Lelie, Lili Ockerman, Sarah Van Hassel, Marleen De Kegel, Katrien Devillé, Nicole Billens, Betty Willems, Peter Declercq.

 

Buurten met de burgemeester

Uw mening is belangrijk! Dus geef ze ons! Net zoals voor de verkiezingen komen we naar uw wijk. Op 3 verschillende momenten kan u burgemeester Luc Deconinck samen met onze lokale mandatarissen en bestuursleden vertellen wat u bezighoudt. Op de onderstaande locaties kan je ons alvast vinden. Schrijf de datum alvast op in de agenda, kom zeker langs vanaf 10u en laat ons weten wat goed is of beter kan. Tot dan!

29/05/2016: Parochiezaal cafeetje Negenmanneke

05/06/2016: Parochiezaal Oudenaken

16/10/2016: Zonnig Leven Zuun

 

Jong N-VA Congres zet ecorealisme op de politieke agenda

“Na het eurorealisme, zet Jong N-VA ook het ecorealisme op de politieke agenda.”  Dat viel te horen tijdens de slotzitting van het driedaagse congres #Voorsprong van de grootste jongerenpartij van het land. “Natuur en milieu worden al jaren misbruikt om een verkeerde agenda te dienen. Dat moet stoppen. Met het ecorealisme kiezen we uitdrukkelijk voor het huwelijk tussen de vrije markt en ecologie.”
Congresvoorzitter Andy Pieters en jongerenvoorzitter Tomas Roggeman merken op dat de leden van Jong N-VA dit weekend kozen voor een nieuwe weg.
Vlaams-nationalisten komen op voor de Vlaamse gemeenschap, maar als gemeenschapspartij denken we ook aan de toekomstige generaties. Na het onafhankelijkheidsstreven en onze rechtse socio-economische visie, vormt het ecorealisme sinds dit weekend een van onze politieke fundamenten,” stellen Pieters en Roggeman.
“Met klimaatproblemen worden we dagelijks geconfronteerd. Denk maar aan de luchtvervuiling en het fijn stof in onze steden, met alle gezondheidsproblemen van dien. Bovendien moeten wij ons onafhankelijk maken van onvoorspelbare buitenlandse energieleveranciers als het Midden-Oosten of Rusland.”

World Clean Up Day

Een groen en proper Sint-Pieters-Leeuw is één van onze speerpunten. Daarom namen wij net zoals ieder jaar deel aan de 'World Clean-Up Day'. Heel wat leden staken dan ook de handen uit de mouwen op zaterdag 19 maart. De strijd tegen het zwefvuil barste dit jaar los in de wijken Impeleer en Wilderveld. Daarnaast neemt onze afdeling ook dit jaar deel aan de wedstrijd zwerfvuilruimen tegen de gemeenten Halle, Beersel en Dilbeek.  Samen zorgen we voor een mooie, groene en Vlaamse gemeente. Helpt u mee?

INTERNATIONALE VROUWENDAG : veelZIJdig

De voorbije jaren ging de internationale vrouwendag in Leeuw niet ongemerkt voorbij. Ieder jaar werd er gekozen voor een thema en werd een doelgroep uitgenodigd voor een kennismaking en een overlegmoment : in 2013 “Vrouwen en Beweging”, in 2014 “ Vrouwen en Zorg”, in 2015 “ Vrouwen en vorming”. Dit jaar was het thema “ vrouwen en politiek” aan de beurt. Schepen van gelijke kansen, Marleen De Kegel ontving haar vrouwelijke collega’s uit de gemeenteraad en het OCMW voor een babbel over de rol en de plaats van de vrouw in de politiek. Daarnaast kregen de dames ook stijltips van een professionele consulente om te werken aan hun imago en uitstraling. Eén dag per jaar in het zonnetje staan, is uiteraard niet genoeg. N-VA Sint-Pieters-Leeuw blijft streven naar gelijke rechten en kansen voor alle vrouwen. Samen ijveren voor een gendergelijke en rechtvaardige samenleving met aandacht voor diversiteit, vrede en een gezond leefmilieu zijn speerpunten voor onze vrouwelijke bestuursleden.

 

Extra capaciteit voor lagere scholen

Dankzij de inzet van onze schepen van Onderwijs, Gunther Coppens en onze burgemeester, Luc Deconinck, krijgt Sint-Pieters-Leeuw 4,7 miljoen euro voor extra plaatsen in de Leeuwse scholen. Het gemeentebestuur kiest ervoor om de middelen in te zetten voor de bouw van de nieuwe school in Zuun. Het bestuur wil immers een oplossing beiden voor het capaciteitsprobleem daar waar het zich het meest voordoet. De nieuwe school zal plaats bieden aan 240 kinderen en moet in het najaar van 2017 klaar zijn.

22 maart 2016: De Leeuw rouwt

“Het bestuur van N-VA Sint-Pieters-Leeuw is ontzet over de terreuraanslagen in Zaventem en Brussel op dinsdag 22 maart 2016. Dit blinde fanatisme treft ons recht in ons gastvrije Vlaamse hart. Onze gedachten gaan uit naar de vele slachtoffers en hun familie. Wij danken alle veiligheidsdiensten en hulpverleners, die bij deze ramp de eerste hulp geboden hebben.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is