Ook in het OCMW brengt N-VA broodnodige veranderingen

Op 4 juli 2018, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Verkiezingen 2018

Als fractieleider van N-VA Sint-Pieters-Leeuw in het ocmw wil ik eerst en vooral mijn N-VA collega’s in het ocmw , Betty Willems en Sarah Vanhassel, danken voor hun inzet en steun voor het realiseren van de hiernavolgende realisaties tijdens de legislatuur 2013 t.e.m. 2018.

Als ploeg hebben we de volgende grote realisaties verwezenlijkt:

1. Alle jaren werd de begroting met een overschot afgesloten. In 2017 zelfs van meer dan 1 miljoen euro! Mede hierdoor heeft de gemeente aanzienlijk kunnen besparen in de bijdrage aan het ocmw. Dank zij de N-VA raadsleden werd de tering naar de nering gezet en werd er ook in het ocmw goed bestuurd met gezonde financiën maar met respect voor het leveren van een performante dienstverlening.

2. In de eerste helft van deze legislatuur hebben we alle uitgavenposten kritisch onderzocht en bespaard waar het kon. Door dit efficiënt bestuur konden we de schulden van het OCMW tijdens de bestuursperiode met meer dan 5 miljoen euro afbouwen.

3. Integratie van de ocmw diensten met de gemeentediensten. Deze integratie is reeds meer dan een jaar volop bezig voor de ondersteunende diensten ( financiële dienst , personeelsdienst , ICT , aankoopdienst enz …) en zal volledig uitgevoerd zijn bij de start van de volgende legislatuur. Ook hier was N-VA de voortrekker zodat enorme kosten gespaard zijn op de interne werking zonder aan kwaliteit en dienstverlening in te boeten.

4. Beslissing tot bouw van een 60 tal assistentiewoningen ( 40 met 1 kamer en 20 met 2 kamers ) en een ruim dienstencentrum op het voormalig Wilgenhofpark aan de Rink.

In 2018 zal het definitieve ontwerp goedgekeurd worden en de bouw zal hopelijk starten in de 2de helft van 2019. Dank zij de N-VA zal er voorrang gegeven worden aan de eigen inwoners van Sint-Pieters-Leeuw en bij voorkeur aan nederlandstaligen.

Wij hebben ook de mogelijkheid voorzien dat het woonrecht voor een deel van deze assistentiewoningen kan aangekocht worden en een ander deel gehuurd.

5. Tesamen met collega Betty Willems, heeft de N-VA een andere aanpak van leefloners vanaf het begin van de legislatuur erdoor geduwd.

Met elke leefloner wordt nu een schriftelijke overeenkomst afgesloten waarin duidelijk en klaar opgesomd staat welke verplichtingen de leefloner dient na te komen om zijn leefloon waard te zijn.

Elke leefloner dient concrete stappen van werkbereidheid aan te tonen en elke student dient resultaten te halen in zijn studies.

Anderstalige leefloners worden verplicht voldoende nederlandse lessen te volgen om hun integratie te bevorderen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Wie de kansen grijpt , wordt ondersteund zoals het hoort maar wie niet meewerkt wordt gesanctioneerd door in te boeten op zijn leefloon.

 

Eddy De Cock

Ocmw raadslid en lid van alle bestuurscomitees van het ocmw

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is