Sport, Cultuur en Jeugd met ambitie : participatie via het verenigingsleven als via eigen deelname verhogen.

Op 12 maart 2016, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd - Sport - Bibliotheek

Cultuur

N-VA Sint-Pieters-Leeuw gaat voor drie pijlers binnen het cultuurbeleid.

Ondersteuning van de socio-culturele verenigingen in onze gemeente. De vele actieve verenigingen in onze gemeente zorgen mee voor het nodige sociale weefsel, dat zo belangrijk is een aangename leefomgeving in een gemeente, waar het goed om wonen, werken en leven is.
Het eigen programma-aanbod van CC Coloma moet op het niveau van Halle, Beersel en Ternat gebracht worden, niet op het niveau van Dilbeek, dat een interregionale uitstraling heeft.
Kunstenaars en artiesten, woonachtig in de gemeente, die niet aan bod komen via één van de twee voorgaande pijlers, willen we toch een podium geven.
Via deze drie pijlers willen we “Cultuur met ambitie” promoten in onze mooie Vlaamse gemeente.

Sport

N-VA Sint-Pieters-Leeuw wil het sportbeleid op drie pijlers verder uitbouwen.

Ondersteuning van sportverenigingen, waarbij zowel tussen de verschillende sporten als tussen de verschillende clubs binnen eenzelfde sport, alle kansen worden gegeven op een transparante, open en billijke wijze. Sportverenigingen zorgen – net zoals alle andere verenigingen – mee voor het nodige sociale weefsel, dat zo belangrijk is om tot een gemeente te komen, waar het aangenaam wonen, werken en leven is.
Open sessies promoten en ondersteunen zodat jongeren, maar ook volwassenen op latere leeftijd, makkelijker kunnen proeven en kennismaken met onze verschillende verenigingen.
Een visie op de langere termijn om tot een gecoördineerde jeugdwerking te komen, waar alle trainingen in het Nederlands gebeuren, en waar er meer ambitie mag zijn om op termijn tot een betere infrastructuur voor allen te komen.

Jeugd

De jeugdverenigingen willen we net iets meer promoten omdat het engagement van jongeren nog belangrijker is om te stimuleren.
We zijn immers overtuigd van het principe “jong geleerd is oud gedaan”. De kans dat geëngageerde jongeren nadat ook een engagement opnemen in een culturele, sport- of handelaarsvereniging is groter.
De jeugd en jeugdbewegingen verdienen zoveel mogelijk ondersteuning om kansen echt te grijpen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is