We zijn het eerste bestuur in meer dan 20 jaar dat geen belastingverhoging doorvoerde en tegelijk de schuld verminderde

Op 30 juli 2018, over deze onderwerpen: Beleid &Financiën, Goed bestuur, Verkiezingen 2018

Vragen aan onze burgemeester

Op welke verwezenlijkingen van deze legislatuur ben je trots?

Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor het gehele beleid. Ik ben er vooral trots op dat we een nieuwe dynamiek in Sint-Pieters-Leeuw hebben kunnen brengen. Dossiers die jarenlang hebben vastgezeten, zijn nu eindelijk gerealiseerd of in beweging gezet.

Om maar enkele voorbeelden te noemen: de vernieuwing van de Fabriekstraat (en zijstraten) in Ruisbroek; de vernieuwing van de pastorie in Vlezenbeek; de regularisatie van de voetbalvelden in Vlezenbeek met bouw van nieuwe infrastructuur.

We hebben ook veel nieuwe initiatieven genomen: 524 extra plaatsen in het lager onderwijs; de integratie van het OCMW en de gemeente tot één organisatie, de aanleg van de nieuwe brug over het kanaal om de Bergensesteenweg te ontlasten (start van de werken in september!) enz. Te veel om allemaal op te noemen.

En wat met de overstromingen van 2016?

Als burgemeester heb ik toen het noodplan moeten in werking stellen. We hebben met man en macht geholpen waar het kon. Meteen daarna hebben we ook beslist om het probleem met alle bevoegde overheden samen aan te pakken. Op de extra-inspanningen inzake waterbeheersing ben ik dan ook bijzonder trots : we hebben heel veel extra waterbuffering gerealiseerd: 200 000 m3 extra capaciteit in het overstromingsgebied stroomopwaarts het Volsembekken (ter bescherming van stroomafwaarts gelegen gebieden zoals het Negenmanneke), de hermeandering van de Zuun, de eerste fase van de uitbreiding van het wachtbekken aan de Hoge Paal, de verbeteringen in het Hazeveld (eerste fase), extra buffering onder de Fabriekstraat en Humaniteitslaan,  en niet te vergeten de ontdubbeling van de riolering in de Camille Leunensstraat, waardoor deze bij hoog water niet meer onder druk zal komen te staan en zal overstorten naar de Zuun. Ook werden de eerste erosiepoelen en erosiedammen aangelegd. Maar daarmee is het niet gedaan : er wordt nu voor de hele gemeente een hemelwaterplan opgemaakt, waarin we o.a. zullen bepalen waar bijkomend gebufferd moet worden. Want dat blijft het motto voor de toekomst : elke kubieke meter telt.

Veiligheid en politie is een bevoegdheid van de burgemeester. Hoe zit het daar mee ?

Ook inzake veiligheid hebben we meer dan een tandje bijgestoken : dan denk ik aan het behoud van het wijkpolitiekantoor in Zuun, de oprichting van de dienst gemeenschapswachten, de fusie van de polities van Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel tot de zone Zennevallei met een veel slagkrachtiger politie tot gevolg. Ook voor de plaatsing van ANPR camera’s waren we pionier (samen met Overijse). En met succes! Alle omliggende gemeenten volgen ons voorbeeld.

Zijn er nog zaken waar je als burgemeester trots op bent ?

Zeer zeker, we zijn het eerste bestuur sedert meer dan 20 jaar dat geen belastingverhoging heeft doorgevoerd en tegelijk de schuld heeft verminderd (de schuld van de gemeente is met 12 miljoen euro gedaald en die van het ocmw met 5 miljoen euro). En ook in de komende bestuursperiode zullen we de belastingen niet verhogen.

Een mooie verwezenlijking vind ik de aankoop van het Landhuis de Viron. Daarmee realiseren we een uitbreiding van het Colomapark met ½ ha en het mooie erfgoedgebouw zullen we ombouwen tot een gloednieuwe bibliotheek. Een mooie aanwinst waar alle Leeuwenaars trots op mogen zijn.

Als uitmijter wil ik de uittreding van 16  Vlaamse gemeenten uit de Brusselse intercommunale Vivaqua  vermelden. Ik noem dit altijd een kleine staatshervorming op zich. De Vlaamse gemeenten vielen met Vivaqua onder de Brusselse wetgeving en hadden er bovendien geen reële inspraak.  Het was hoog tijd dat die complexe regeling werd stopgezet. Voor onze rioleringen doen we nu een beroep op Infrax. Voor de drinkwaterbedeling sloten we aan bij bij De Watergroep, waardoor de prijs van het drinkwater met 7% naar omlaag is gegaan. Een goede zaak voor de burger dus. Ook de gemeente werd er beter van : de verkoop van onze aandelen in Vivaqua leverde een éénmalige bonus van 8 mio euro op.  Geld dat we gaan gebruiken om ons investeringsprogramma (o.a. vernieuwing van de schoolgebouwen Populiertje en Wegwijzer) verder uit te voeren. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is