Betty Willems

Bestuurslid - OCMW raadslid

Gedreven, Groen en Vlaams!

Het Nederlandstalig en groen karakter van onze gemeente zullen we blijven vrijwaren. Goede inburgering van oude en nieuwe anderstaligen blijven we beklemtonen. De hermeandering van de Zuun is een prestatie om trots op te zijn! De komende jaren wil ik mij inzetten voor een fit-o-meter. Gezond bewegen in onze prachtige gemeente, daar ga ik voor.