Eddy De Cock

Bestuurslid - OCMW raadslid

Een Vlaamse en leefbare toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen

Ik wil mij inzetten om de verstedelijking van onze gemeente een halt toe te roepen en via afspraken met projectontwikkelaars en bouwpromotoren meer jonge en Vlaamse gezinnen aan te trekken.

Anderstalige nieuwkomers reiken we de hand als ze onze waarden en normen eerbiedigen en onze Nederlandse taal aanleren.

Ik wil verder alle initiatieven steunen die de wijkwerking activeren en die onze inwoners opnieuw meer laten feesten.