Gust Crabbe

Gemeenteraadslid

Gust is geboren te Vlezenbeek in 1950 en is er altijd gebleven, ook na zijn huwelijk met de Oost-Vlaamse Ghis Spitaels, waarmee hij één dochter heeft, Gaela die een paardenpension uitbaat in het ouderlijk huis aan de Smidsestraat 7, alias Oude Postweg 4. Hij stamt uit een Vlezenbeekse familie en is trotse telg van een aardbeienkweker, wat hij in de verf zet door reeds meer dan dertig jaar de aardbeienjogging te organiseren met een sterke groep medewerkers.

Zijn loopbaan liep gedurende 40 jaar van bediende in de rechtbank tot hoofdgriffier in het hof van beroep te Brussel. Thans is hij in actieve rust en dus nog steeds bezig met vrijwilligerswerk allerhande: Marktcommissie Boerenmarkt Gaasbeek, Vlaamse werkgroep De Vrede, enz. Hij is verkozen tot gemeenteraadslid en aangeduid als fractievoorzitter van de bestuursmeerderheid N-VA/CD&V. Zijn ervaring als cultuurraadsvoorzitter wordt nu ten dienste gesteld in de recent opgerichte PEVA Cultuurcentrum Coloma.