Jan Desmeth

Schepen

Jan is sinds 2013 schepen van cultuur en mobiliteit.
Hij is gehuwd met Ilse en vader van Siel, Jane en Daan.
Hij is industrieel ingenieur en werkt als bedrijfsleider in Zwijndrecht.

Zijn slogan is “Politiek mag geen routine worden”. Zijn aanpak en beleid brengen dit meteen in beeld. Politiek vertrekt niet vanuit gemakkelijke kritiek op het verleden, maar met de blik op de toekomst. De ambitie start bij het niet aanvaarden dat problemen onvermijdelijk en dus onoplosbaar zouden zijn.

Sinds 2014 heeft Sint-Pieters-Leeuw nu een erkend en betoelaagd gemeenschapscentrum dat in volle samenwerking met het culturele verenigingsleven functioneert. De volgende stap is om ook een sterker programma-aanbod mogelijk te maken. Dat heeft vanaf 2015 zijn vruchten afgeworpen.
Met het Brussels Gewest èn met de aanpalende bedrijven startte Jan gesprekken om het mobiliteitsprobleem van de Bergense steenweg een structurele oplossing te geven. Dit project evolueert gunstig en zit nog steeds op schema om in 2019 aan te pakken. Dezelfde aanpak, maar met andere partners, volgt Jan om de doorstroming aan het ronde punt van Erasmus te verbeteren, zodat ook Postweg en Lenniksebaan er wel kunnen bij varen.
De inwoners in de verschillende deelgebieden worden stelselmatig betrokken in de aanpak van het mobiliteitsprobleem.
Het versterkt de betrokkenheid en doorbreekt de louter persoonlijke invalshoek.
Politiek moet immers vertrekken van het belang van de bevolking, van de gemeente als geheel en van de individuele burger.