Jan Desmeth

Schepen

Politiek mag nooit routine worden

N-VA gaf onze inwoners heel wat inspraak alvorens beslissingen te nemen.

Zo voel ik mij meer gesteund om knopen door te hakken, ook in moeilijke dossiers.

Besturen doe ik graag samen met u.

De mogelijkheden samen onderzoeken en ook zeggen wat kan en wat niet.

Nadien het besliste opvolgen tot het gerealiseerd is.

Dat is mijn aanpak, waarop u mag rekenen.