Schepenen

Jan Desmeth

Schepen van Cultuur en Mobiliteit

Marleen De Kegel

Schepen van Vlaams beleid en inburgering, gelijke kansen, ontwikkelingssamenwerking, toerisme en internationale samenwerking

Gunther Coppens

Schepen van onderwijs, bibliotheek en milieu