Gemeenteraad

Luc Deconinck

Voorzitter en Lid Politieraad

Jan Desmeth

Gemeenteraadslid en Lid Politieraad

Marleen De Kegel

Gemeenteraadslid

Gunther Coppens

Gemeenteraadslid

Nicole Billens

Gemeenteraadslid

Gust Crabbe

Fractievoorzitter en Lid Politieraad

Katleen Bury

Bestuurslid

Herwig Smeets

Gemeenteraadslid

Kim Paesmans

Bestuurslid